De wandelclub doneert

Geplaatst op: 11 april 2005 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Vorig jaar hadden we besloten te stoppen met de lief en leed pot van de wandelclub, waarvan melding is gedaan in het clubblad. Enige jaren is deze pot beheerd door Bep Hutten waarvoor wij haar ook dankbaar zijn. Bep heeft de eindopstelling gemaakt en kwam tot de ontdekking dat er nog een bedrag in de pot zat.

Tijdens een bijeenkomst van de wandelcommissie is besloten dit bedrag afgerond 110 Euro beschikbaar te stellen voor een goed doel en wel voor de Stichting Tileng. Deze stichting heeft ten doel de verbetering van de leef- en woonsituatie, in de breedste zin van het woord, van de desa Tileng in Indonesië.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het initiëren, begeleiden en financieren van projecten van de lokale bevolking”. De bewoners van de Indonesische dorpsgemeenschap Tileng hebben het geld hard nodig.

Via Stichting Tileng zal onze donatie rechtstreeks ten goede komen aan de lokale bevolking. Niet de stichting, maar de dorpelingen zelf bepalen, uiteraard na goedkeuring van de stichting, wat er met het geld gebeurt! Namens de mensen uit de desa Tileng dank ik jullie allemaal voor deze gift.