Ficus helpt u geven

Geplaatst op: 6 mei 2005 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Wie goed doet goed ontmoet. Hoe goed moet je zijn, om via de fiscus iets terug te zien van je donatie of gift aan de Stichting Tileng? De gemakkelijkste manier om fiscaal vriendelijk te geven is simpelweg een bedrag overmaken, in één keer of bijvoorbeeld maandelijks. Bewaar wel het bank- of giroafschrift als bewijs voor de belastingdienst. Het totaal van alle giften per jaar aan kerkelijke en charitatieve instellingen kunt u, na aftrek van 1% van uw inkomen, vervolgens aftrekken van uw belastbaar inkomen, met een maximum van 10%.

Als u belastingvriendelijk wilt schenken kan het aantrekkelijker zijn om dat periodiek te doen. Dat kan door bij een notaris vast te leggen dat u ten minste vijf jaar achtereen min of meer gelijke bedragen schenkt. Deze schenkingen zijn dan zonder aftrek en beperkingen aftrekbaar. Over giften kunt u informatie verkrijgen bij de belastingdienst of een notaris en natuurlijk bij de penningmeester van de Stichting Tileng. Schroom niet als u met vragen zit en mail de penningmeester: vdjagt@tileng.nl