Stichting Tileng op geheel Java

Geplaatst op: 29 augustus 2005 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Sinds de oprichting van Stichting Tileng komen er regelmatig verzoeken om financiële steun binnen voor projecten die buiten het statutaire werkgebied van de stichting zijn gelegen. Om de aanvragers niet al te zeer teleur te moeten stellen, kon een aantal van die verzoeken door bemiddeling van onze stichting bij een aantal instanties alsnog worden gehonoreerd.

Omdat het bestuur deze werkwijze, mede gelet op het feit dat het merendeel van die projecten steun verdient, nogal omslachtig vindt, is onlangs besloten de statuten van de stichting aan te passen. Het werkgebied desa Tileng wordt verruimd tot geheel Java, met dien verstande dat het zwaartepunt bij de desa Tileng blijft.