Bezoek aan de projecten

Geplaatst op: 18 september 2005 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Aanstaande donderdag 22 september vertrek ik naar Indonesië. Daar zal ik de lopende projecten gaan inspecteren. Ik kijk dan naar de uitvoering in relatie tot ingediende plannen en begroting. Gelet op de tussenberichten vanuit Indonesië mogen daar geen verrassingen uit voort komen. In de eerste week zal ik in Baturraden de lagere school openen en de plannen bezien van de tweede fase.

Tevens zullen er gesprekken gevoerd worden met onze vertegenwoordigers in Baturraden de heren mr. Deskart Sotyo Djatmiko en Tekad Santos. In Imogiri zal ik gesprekken voeren met Renata het meisje dat haar opleiding via de stichting voor een deel betaald krijgt. Ook zal ik daar gesprekken voeren over een plan voor de renovatie van een kleuterschool en ondersteuning onderwijzeressen. Met de vertegenwoordiger van onze stichting Yayasan Mitra Abadi (YMA) zal ik de desa Tileng bezoeken en vooral kijken naar het goedlopende Buffelbankproject.

Tevens zal ik een bezoek afleggen in een van de woongemeenschappen Manggung, Ngalombo, Teken, Tileng, Mloko, Sentul, Ngasem, Nanas, Mandesan, Pugeran, Papringan, Ngrombo, Sawah, Bonagung, Ploso en Nangin binnen desa Tileng. Tussendoor zal ik proberen mij ervaringen te mailen naar het secretariaat zodat u middels de website op de hoogte gehouden kan worden.

Mocht u tussentijds toch met vragen zitten schroom dan niet en mail naar info@tileng.nl.