Uit de bestuursvergadering

Geplaatst op: 12 september 2005 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Gelezen de rapporten en verslagen van June de Bree heeft het bestuur een uitvoeringsprogramma vastgesteld voor de komende periode. Daarbij is nadrukkelijk aangegeven dat lopende projecten in Tileng en Baturraden prioriteit hebben en dat nieuwe projecten alleen financieel ondersteund worden als daar voldoende financiële middelen voor zijn.

Dit zal door de voorzitter tijdens zijn komende reis in gesprekken met bewoners van Tileng, Baturraden en Imogiri en de vertegenwoordiger van onze stichting Yayasan Mitra Abadi (YMA) duidelijk gemaakt worden. Het indienen door de bewoners van plannen met begroting zal niet automatisch resulteren in directe financiële ondersteuning. Na goedkeuring van plannen en begroting zullen deze plannen op een planningslijst geplaatst worden en pas gehonoreerd worden als er voldoende gelden binnen zijn van donateurs en sponsors.

Het betreft de volgende lopende projecten: Buffelbank nu in twee gebieden en als de sponsoring goed verloopt in het gehele gebied van desa Tileng (woongemeenschappen Manggung, Ngalombo, Teken, Tileng, Mloko, Sentul, Ngasem, Nanas, Mandesan, Pugeran, Papringan, Ngrombo, Sawah, Bonagung, Ploso en Nangin), k leuterscholen in Ploso, Tileng en Nanas, tweede fase lagere school Baturraden, salarissen onderwijzeressen op alle scholen.

Mogelijke nieuwe projecten: schoolgeld meer kinds gezinnen, kleuterschool Imogiri plus salarissen van de onderwijzeressen aldaar.