Afschaffing schenkingsrecht voor goede doelen

Geplaatst op: 24 oktober 2005 · Geplaatst in: Weekendverhalen

De kranten stonden er de afgelopen weken vol van: het schenkingsrecht voor goede doelen wordt per 1 januari 2006 afgeschaft! Het is nog niet 100% zeker, maar staatssecretaris Wijn van Financiën heeft aangegeven een overeenkomstig voorstel in te dienen en het ziet er naar uit dat er een Kamermeerderheid voor te vinden is. Hoewel deze gedachte al langer leeft, heeft de recente kritiek van Johan Cruyff één en ander blijkbaar in een stroomversnelling gebracht.

Velen vinden schenkingsrecht in zijn algemeenheid al onrechtvaardig, maar dat de overheid een graantje mee pikt bij schenkingen aan goede doelen kan natuurlijk eigenlijk ook niet. Aangezien de Stichting Tileng een ieder die zijn steentje probeert bij te dragen aan de verbetering van de samenleving, op welk gebied dan ook, een goed hart toe draagt, hopen wij dat vele goede doelen van deze maatregel kunnen profiteren.

Aangezien het huidige schenkingsrecht belastingvrije drempels kent (een algemene van EUR 2.582 per 2 jaar en een specifieke voor goede doelen van EUR 4.303 per 2 jaar) is, gezien de nog relatief geringe omvang van onze activiteiten, het directe effect voor de Stichting Tileng niet zo groot. Wij hopen echter uiteraard dat wij, met hulp van onze groeiende schare supporters, een dusdanige groei zullen gaan vertonen, dat ook wij, en daarmee dus ook de mensen op Java, van deze maatregel kunnen gaan profiteren.