Fiscale gevolgen van schenkingen aan de Stichting Tileng

Geplaatst op: 11 november 2005 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Mede naar aanleiding van het afschaffen van het schenkingsrecht per 1 januari 2006, leek het ons een goed idee om de alle fiscale consequenties van schenkingen aan de Stichting Tileng nog eens op een rijtje te zetten.

Schenkingsrecht

De Stichting Tileng is door de belastingdienst erkend als instelling bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Oftewel in gewoon Nederlands: Wij zijn een erkend goed doel. Het gevolge hiervan is dat voor schenkingen aan de Stichting Tileng de verhoogde belastingvrije drempel geldt van EUR 4.303 per 2 jaar, en voor het meerdere een belastingafdracht van 8%. Vanaf 1 januari 2006 wordt dit naar alle waarschijnlijkheid 0%!

Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Schenkingen aan goede doelen door particulieren zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierbij moet dan wel rekening worden gehouden met een niet aftrekbare drempel, voor alle schenkingen gezamenlijk, van 1% van het inkomen. Bij fiscale partners geldt het totaal van beide inkomens. De maximale totale aftrek is 10% van het inkomen. Bij een periodieke schenking (van minstens 5 jaar) die is vastgelegd middels notariële akte gelden geen drempels en beperkingen.

Schenkingen aan goede doelen door bedrijven zijn aftrekbaar van de vennootschapsbelasting.

Voor zowel particulieren als ondernemingen geldt dat bij het aftrekken van schenkingen moet worden bewezen dat de ontvanger van de schenking daadwerkelijk een goed doel is. Bovengenoemde erkenning door de belastingdienst is hierbij echter voldoende bewijs.

Omzetbelasting en vennootschapsbelasting

De Stichting Tileng is niet belastingplichtig voor omzet-, loon-, en vennootschapsbelasting. Dit houdt in dat wij over de door ons ontvangen gelden geen belasting hoeven af te dragen.