Opening en eerste steenlegging te Baturraden, deel 1

Geplaatst op: 21 november 2005 · Geplaatst in: Weekendverhalen

r002-007Tijdens mijn afgelopen bezoek aan Indonesië als voorzitter van Stichting Tileng heb ik een lagere school geopend en symbolisch een eerste steen gelegd voor de tweede fase van die school in Baturraden. Na wat optredens van kinderen en de speech van mijn gastheer zijn de handelingen verricht.

Daarna heb ik twee laptops overhandigd. Een aan onze vertegenwoordiger van PMPB aldaar en een aan het hoofd van een andere lagere school in Baturraden. Deze laatste laptop was eigenlijk bestemd voor onze vertegenwoordiger in Imogiri maar daar was men reeds in het bezit van een goede PC. Deze laptops waren geschonken door het ministerie VROM. Zie het nieuwsarchief.

t001-012Bij deze bijeenkomst waren ook wat hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Zo ook de Bupati Banyumas, zeg maar het hoofd van de regio; te vergelijken bij ons met een commissaris van de Koningin. Met deze man zijn we na de opening de school doorgelopen en hebben we de tekeningen bekeken die door de leerlingen van De Horizon te Capelle aan den IJssel eerder dit jaar waren gemaakt.

Aangezet door de verhalen over Stichting Tileng kon de Bupati niet achter blijven en schonk (voor daar een groot bedrag aan subsidie) Rp 10.000.000 voor het project. Een eerste begin van subsidiëring van de overheid aan lokaal kleine projecten. Ik heb hem ook gezegd dat ik verdere financiële samenwerking zeer op prijs zou stellen. Hij wil dan ook voortaan een kopie ontvangen van de komende projectplannen om te bezien of de regio kan gesubsidieerden.

Tevens heeft hij gevraagd als stichting een brief naar de Bupati te sturen met het verzoek of deze kan voorfinancieren, zodat de mensen gelijk met de 2e fase kunnen starten. De stichting kan dan zodra het geld er is via de PMPB de Bupati terugbetalen. M.a.w. men lijkt niet achter te willen blijven in de toekomst.

Volgende week zal ik als vervolg op dit weekendverhaal mijn speech plaatsen die ik tijdens bovenvermelde bijeenkomst heb uitgesproken.