Bezoek aan Tileng

Geplaatst op: 2 januari 2006 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Tijdens mijn bezoek aan Indonesië ben ik natuurlijk ook naar desa Tileng geweest. Nu er een nieuwe weg ligt vanaf Yogyakarta ben ik er nu in twee uur. Het dorp was weer uitgelopen om mijn vrouw en mij te verwelkomen. Zelfs de vertegenwoordiger van Stichting Tileng YMA stond met het voltallige dorpscomité klaar. Eerst zijn wij natuurlijk naar ons (privé) pleeggezin gegaan. Sri Suwarti, Sitimin, Ribut en Annissa. Ze zagen er goed uit. Het in bezit hebben van een koe heeft hun leven stukken verbeterd. Dus het werkt echt.

Toen snel naar het dorpshuis gegaan voor de “vergadering”. Een ieder is tevreden met het koeienproject en zag het graag gecontinueerd. Ik zelf heb naast het meedelen van de bestuursbesluiten van Stichting Tileng nogmaals aandacht gevraagd voor de onderlinge samenwerking en eigen financiële bijdragen dat op termijn mogelijk moet zijn nu het koeienproject zo goed loopt. Ik heb ook gezegd dat we afmaken waar we mee bezig zijn en dat nieuwe projecten op een projectenlijst geplaatst worden en gefinancierd worden zodra er voldoende geld is.

Tijdens deze bijeenkomst is ook de van het ministerie van VROM ontvangen laptop overhandigd aan onze vertegenwoordiger YMA.