Ontvangsten voor 100% naar de projecten

Geplaatst op: 24 januari 2006 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Zoals er al eerder werd geschreven gaat het er bij Stichting Tileng om dat samen met de inwoners van de dorpen plannen worden gemaakt voor structurele hulp. De voorwaarde is altijd, dat zij zelf ook bijdragen door middel van geld en inzet. Het geld dat de stichting binnen krijgt wordt volledig gebruikt voor onze projecten. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel was tot voor kort onze enige kostenpost in Nederland. Inmiddels heeft onze ambassadeur, de zanger Wouter Muller, laten weten voortaan die kosten voor zijn rekening te nemen, zodat er voortaan helemaal niets meer aan de “strijkstok” blijft hangen. Door dit gebaar kunnen we voor 100% zeggen en schrijven dat de gelden die de stichting ontvangt volledig worden gebruikt voor projecten in Indonesië.