Eerste fase project kleuterschool Imogiri gereed

Geplaatst op: 6 februari 2006 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Zoals reeds eerder geschreven, zie nieuwsarchief, betrof de eerste fase van het project Imogiri uit het renoveren en uitbreiden van de keermuur achter de kleuterschool om de erosie van berg achter de school tegen te gaan. De bestaande situatie leverde – zeker in het regenseizoen – gevaar op voor het gebouw en de kinderen. Op 12 januari 2006 ontving de stichting een gereedmelding van het project met een uitgebreide rapportage met foto’s. 

In de rapportage is vermeld, dat het werk is uitgevoerd binnen het verkregen budget. Daarnaast is vermeld dat veel mensen er aan gewerkt hebben. Omdat het regentijd was, kon het werk niet uitgevoerd worden door de ingeplande 4 arbeiders. De dan benodigde bouwtijd van 15 dagen zou dan te lang worden en met de vele regen kon de berg wel eens gaan verschuiven met alle gevolgen van dien: een gevaarlijke modderstroom. Daarom zijn er 30 extra arbeiders ingezet vanuit andere woongemeenschappen rond Imogiri. Zij hebben dat niet voor een salaris gedaan maar hun woongemeenschap heeft van de desa Imogiri een bijdrage gekregen om daar weer iets te gaan verbeteren. Zo u leest geeft een project in een desa weer werk aan mensen uit een andere woongemeenschap en dat leidt weer tot een verbetering in die woongemeenschap. Geweldig toch!? Binnenkort zal het bestuur de prioriteiten vaststellen van alle 22 (!!) tot nu toe ingediende projecten. De begrote kosten van die projecten variëren van € 7.000 tot € 60.000 per project. Het gaat hierbij o.a. om een buffelbank-project, de opleidingen van onderwijzeressen, het bouwen en verbouwen van scholen, schoolmeubilair en – materialen, financiële ondersteuning van arme leerlingen, e.d.. Het betreft dus geen noodhulp, maar structurele projecten die gericht zijn op het direct (via inkomen gegenereerde projecten), dan wel indirect (via onderwijs) stimuleren van de bevolking om zelf de levenstandaard te verhogen.

eesrte fase 2Nu u dit leest moet er bij u toch de gedachte opkomen om de Stichting Tileng blijvend financieel te steunen. Wij rekenen graag op uw steun!!