Onderlinge contacten worden aangehaald

Geplaatst op: 31 maart 2006 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Onlangs ontvingen wij het bericht dat het onderwijzend personeel van de lagere school in Baturraden een bezoek gaat brengen aan de scholen in Tileng, Manggung en Imogiri om te zien of de  onderlinge contacten kunnen worden versterkt en of er (nog beter) kan worden samengewerkt dan nu het geval is.

Het is een hoopvol teken dat mensen uit de gebieden waar onze stichting projecten financiert elkaar opzoeken om ervaringen uit te wisselen. Het project van de school Baturraden wordt landelijk (!) als hét voorbeeld gezien waar het de goede samenwerking tussen de plaatselijke bevolking, de regionale overheid en de Stichting Tileng betreft. Niet alleen de samenwerking wordt als uniek gezien, maar ook de kwaliteit van de nieuwbouw. De stichting hoopt dat deze voorbeeldfunctie zijn vruchten bij andere projecten zal afwerpen.