Stichting Tileng zoekt sponsors voor nieuwe projecten

Geplaatst op: 6 maart 2006 · Geplaatst in: Weekendverhalen

In augustus vorig jaar is het werkgebied van de stichting uitgebreid tot heel Java. Op dit moment is de stichting actief in de desa Tileng (blijft speerpunt) met haar zestien woongemeenschappen, in Baturraden en in Imogiri. Wij hebben op dit moment een projectportefeuille van 22 plannen, variërend van € 7.000 tot € 60.000 per project, voor een totaal-bedrag van € 157.961,00. Het gaat hierbij o.a. om een buffelbankproject, de opleidingen van onderwijzeressen, het bouwen en verbouwen van scholen, schoolmeubilair en – materialen, financiële ondersteuning van leerlingen, e.d.. Het gaat niet om noodhulp, maar om structurele hulp die gericht is op het direct (via inkomen gegenereerde projecten), dan wel indirect (via onderwijs) stimuleren van de bevolking om zelf de levenstandaard te verhogen.

In de bestuursvergadering van 18 januari 2006 is het startsein gegeven voor een zevental projecten waarvoor op dit moment voldoende geld aanwezig is.

Het gaat daarbij om de financiële ondersteuning van 4 scholieren die anders zouden moeten stoppen met het vervolgonderwijs én de tweede fase van de verbetering van de kleuterschool in Imogiri en het eerste deel van de tweede fase van de lagere school in Baturraden. Alles bij elkaar goed voor een bedrag van ca. € 10.000,- . Om alle projecten te kunnen uitvoeren is er dus nog heel veel geld nodig.

Daarom doen wij een blijvend beroep op bedrijven en particulieren om ons te steunen, zodat ook de andere projecten zo snel mogelijk van start kunnen gaan. Voor meer informatie kunt u mailen naar lange@tileng.nl.

Dit weekend zijn de mensen in Baturraden gestart met de (her)bouw van de tweede fase van de lagere school. Dit is een van de projecten uit de projectportefeuille van 22.

** Foto: De voorzitter bekijkt projectplan in Imogiri.