Schoolmateriaal voor de kinderen

Geplaatst op: 31 augustus 2006 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Tijdens het verblijf van onze vertegenwoordigers in het rampgebied in Imogiri is er een project “schoolmateriaal” gerealiseerd. Onze vertegenwoordigers, Puri Purwanto en Irian Renata Jatmoko, vroegen nieuw individueel schoolmateriaal te kopen voor de kinderen omdat de meeste persoonlijke spullen verloren zijn gegaan door de aardbeving. Omdat hier directe financiële hulp noodzakelijk was, heeft de stichting materiaal ter plaatse aangeschaft voor 159 leerlingen in dit deel van Imogiri. De leerlingen gingen namelijk op 17 juli jl. weer naar school. Op zondag 16 is het materiaal uitgedeeld.