Stichting Tileng kiest niet voor het CBF Keurmerk

Geplaatst op: 14 augustus 2006 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Zoals u wellicht weet is de Stichting Tileng door de belastingdienst erkend als instelling bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Oftewel in gewoon Nederlands: Stichting Tileng is door de belastingdienst erkend als goed doel.

Het bestuur heeft vervolgens gekeken naar de mogelijkheid zich aan te melden bij het CBF Keurmerk. Het keurmerk dat toegekend wordt door het Centraal Bureau Fondswerving aan organisaties die steunwaardig zijn. Op zich een hele goede zaak, maar zoals ons is gebleken voor een kleine organisatie zoals Stichting Tileng niet haalbaar. Helaas lopen organisaties als de onze hierdoor het risico het stempel niet steunwaardig en misschien zelfs wel onbetrouwbaar te krijgen.

De door het CBF gestelde eisen met betrekking tot de omvang van zowel de organisatie als de structuur van charitatieve instellingen, maken het voor kleine stichtingen als de onze onmogelijk het CBF Keurmerk te verkrijgen. Zelfs wanneer het wel mogelijk zou zijn, dan zijn de financiële consequenties niet verantwoord. De kosten van het Keurmerk zijn eenmalig € 4.850, gevolgd door een jaarlijkse bijdrage tussen € 370 en € 7.365.

Voor kleinere instellingen bestaat het alternatief om een verklaring van geen bezwaar aan te vragen. De eisen die hieraan worden gesteld zijn meer toegespitst op de kleine organisatie. Ook de kosten zijn beduidend lager, te weten eenmalig € 760 en vervolgens voor elke anderhalf jaar € 380.

Hoewel deze kosten bescheidener van aard zijn past het echter niet in de filosofie van Stichting Tileng. Bij de stichting blijft er namelijk niets aan de “strijkstok” hangen. Wij zijn er trots op te kunnen zeggen dat alle gelden die de stichting ontvangt, volledig worden gebruikt voor projecten in Indonesië.

Wij hebben daarom besloten ons niet bij het CBF aan te melden. Wij hopen uiteraard dat u ons ook zonder CBF Keurmerk als steunwaardig en betrouwbaar zult blijven zien en ons financieel wilt blijven steunen, zodat wij verder kunnen gaan op de tot nu toe zo succesvol ingeslagen weg via onze projecten in Indonesië.