De stichting nu ook op de site van Globalicious

Geplaatst op: 8 september 2006 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Stichting Tileng staat nu ook vermeld op de site van Globalicious. De VN heeft doelen gesteld die Globalicious een ieder onder de aandacht wil brengen. “De millenniumdoelen”. De VN moet er echt voor zorgen dat ze gehaald worden. Wij kijken toe schrijft Globalicious, soort Big Brother, maar dan andersom.

De millenniumdoelen: In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen, waaronder ook Nederland, afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Deze afspraken heten de millenniumdoelen. Voorbeelden van die doelen zijn dat vóór 2015 onder andere: iedereen schoon drinkwater moet kunnen krijgen, alle kinderen basisonderwijs, extreme armoede halveren, verspreiding van AIDS en malaria stoppen en moedersterfte omlaag.

De eerste zeven doelen richten zich vooral op wat er in ontwikkelingslanden moet verbeteren. Het achtste doel slaat op wat ontwikkelde landen moeten doen: het creëren van een eerlijk handelssysteem, schuldverlichting voor ontwikkelingslanden en toegang tot betaalbare, noodzakelijke medicijnen. Elk jaar wordt de voortgang gemeten en internationaal gerapporteerd. Zo kan tussentijds druk worden uitgeoefend op rijke en arme landen om inspanningen te vergroten.

Het werk van de stichting sluit daar nauw op aan en de mensen ter plaatsen komen met projecten die daar ook in passen.