Gereedmelding 2e fase lagere school Baturraden

Geplaatst op: 16 november 2006 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Vorige week dinsdagavond stonden twee mensen uit Rotterdam voor mijn deur. Ze zeiden op weg te zijn naar hun zoon in Nieuwerkerk aan den IJssel en zij wilden een enveloppe afgeven uit Baturraden. Die enveloppe hadden zij een week daarvoor gekregen van onze vertegenwoordigers Deskart Djatmiko en Tekad Santos met het verzoek deze af te geven bij Stichting Tileng in Nederland. Iko en Santos, hun aanspreeknamen, hadden dat gevraagd omdat ze dan geen dure postzegels hoefden te kopen. De heren zijn echt zuinig, niet waar?

In de enveloppe zat de voorgeschreven rapportage over het gereedkomen van de 2e  fase van de lagere school. Deze 2e fase omvat met name de (her)bouw van een viertal klaslokalen. Bij de controle ter plaatse in juli jl., tijdens mijn verblijf in Indonesië naar aanleiding van de aardbeving van 27 mei, had ik al geconstateerd dat men het project heeft gerealiseerd volgens het ingediende plan en met deze rapportage heeft men nu ook voldaan aan de door de stichting vereiste technische en financiële verantwoording.

Weer een fase gereed van de bouw van een uniek project in Baturraden. Uniek, mede doordat ook de regionale overheid, zij het in bescheiden vorm, heeft bijgedragen.

Zodra er voldoende middelen zijn, zal gestart worden met de derde fase van dit project. We houden u op de hoogte.