Steun gevraagd voor onderwijzend personeel en conciërge

Geplaatst op: 8 december 2006 · Geplaatst in: Weekendverhalen

In het bericht van twee weken terug op deze plaats schreef ik over een ontvangen enveloppe uit Baturraden. Naast de rapportage van de lagere school zat er ook een nieuwe aanvraag in deze enveloppe.

Men vraagt om een bijdrage in het salaris voor dat deel van het onderwijzend personeel dat niet betaald wordt door de Indonesische overheid. Het gaat om vier leerkrachten en een conciërge.

Het gevraagde geld zou een bijdrage leveren aan het nog meer gemotiveerd lesgeven, doordat de leerkrachten dan niet langer worden gedwongen om andere werkzaamheden uit te voeren teneinde enigszins een inkomen te genereren.

Zoals gebruikelijk hangt honorering van de aanvraag af van de besluitvorming binnen het bestuur over de prioriteiten van projecten en van de beschikbaarheid van de financiële middelen.