AGREEMENT ON JOB ORDER

Geplaatst op: 1 februari 2007 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Kortgeleden hebben we de getekende overeenkomsten (de zogenaamde “AGREEMENT ON JOB ORDER” )  teruggekregen van onze vertegenwoordigers in Indonesië. Jaarlijks staan we als bestuur even stil bij het functioneren van onze vertegenwoordigers. Zoals u weet zijn dat de heren mr. D.S. (Deskart) Jatmiko en T. (Tekad) Santosa in Baturraden en mevrouw I.R. (Renata) Jatmiko en de heer P. (Puri) Purwanto in Imogiri. De beide Jatmiko’s zijn geen familie van elkaar.

In een dergelijke overeenkomst wordt het volgende afgesproken:

  • ze vertegenwoordigen de Stichting Tileng in Indonesië en dragen het gedachtengoed van de stichting zonder restrictie uit;
  • ze voeren het management over de projecten:

–   ze plannen de projecten van de bewoners, inclusief een gedegen budget;

–  ze implementeren en begeleiden de uitvoering van de projecten samen met de bewoners;

–   ze monitoren, evalueren en rapporteren over de projecten, met een volledige financiële verantwoording;

  • het gehele jaar door wordt op gezette tijden een bezoek gebracht aan de men-sen en projecten en communiceren ze daarover met de stichting;
  • voor alle kosten ter plaatse, zoals bestede uren, transport, rapportages, mailing, communicatie, e.d. ontvangen zij een vergoeding van 5% van de totale goedgekeurde projectkosten.

Na ondertekening van de overeenkomsten wordt er weer een nieuwe werkperiode aangegaan. Zo is het voor beide kanten duidelijk wat er verwacht mag en waaraan voldaan dient te worden. Stichting Tileng wil niets aan het toeval overlaten. We wer-ken immers met geld dat geschonken is door onze donateurs en dat moet goed en transparant besteed worden.