Geef mensen geen vis

Geplaatst op: 9 februari 2007 · Geplaatst in: Weekendverhalen

“Geef mensen geen vis, maar een hengel, zodat ze zelf kunnen vissen”. Nog steeds èèn van de twee motto’s van de Stichting Tileng, naast “Verbeter de wereld en start bij de kinderen”.

Met andere woorden, maak mensen niet afhankelijk, maar laat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven.

Zo gaat dat ook met het “Buffelproject” in Tileng en Manggung, twee van de zestien woongemeenschappen in de desa Tileng.

We hebben van  tevoren met hen afgesproken dat de koeien (sapi’s)  via een fokprogramma moesten gaan zorgen voor een economisch betere gezinssituatie. De op dit moment aanwezige koeien (85) zorgen daar nu ook voor in Tileng en in Manggung.

Binnenkort hopen wij, als we de herbouwprojecten in Imogiri op de rails hebben gezet, het groene licht te kunnen geven voor de aanschaf van koeien voor weer andere woongemeenschappen in de desa Tileng. Dat gebeurt zodra daar voldoende financiële middelen voor beschikbaar zijn.

Ook in die woongemeenschappen zal het motto van toepassing zijn:  “Geef mensen geen vis, maar een hengel, zodat ze zelf kunnen vissen. “

Wij houden u op de hoogte.