Wist u dat?

Geplaatst op: 1 mei 2007 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Wist u dat Stichting Tileng de ANBI-erkenning heeft van de Belastingdienst.  ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een ANBI-erkende stichting hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. 

Uitkeringen die een ANBI-erkende stichting doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Als een stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Als u belastingvriendelijk wilt schenken, kan het aantrekkelijker zijn om dat periodiek te doen. Dat kan door bij een notaris vast te leggen dat u ten minste vijf jaar achtereen min of meer gelijke bedragen schenkt. Deze schenkingen zijn dan zonder aftrek en beperkingen aftrekbaar. Over giften kunt u informatie verkrijgen bij de belastingdienst of een notaris en natuurlijk bij de penningmeester van de Stichting Tileng. Als u nog vragen hebt, mail dan onze penningmeester: vdjagt@tileng.nl