De wijsgeer

Geplaatst op: 20 juli 2007 · Geplaatst in: Weekendverhalen

De vorig jaar december overleden wijsgeer Joseph ki Zerbo uit Burkina Faso zei eens “Mensen worden niet ontwikkeld, ze ontwikkelen zich zelf”. “Mensen maken zelf uit wat ontwikkeling is en of en hoe ze zich willen ontwikkelen”.

Deze uitspraken zijn ook altijd de leidraad  gebleven van het denken van Prins Claus over ontwikkeling en is ook de visie waarvan de Leerstoel Politieke Economie van de Rechten van de Mens in Utrecht uitgaat. Zo schrijven Marc Broere en John Verhoeven in het magazine onzeWereld.

Deze visie is ook al jaren de visie van het bestuur van Stichting Tileng. De stichting heeft ten doel de verbetering van de leef- en woonsituatie, in de breedste zin van het woord, van deze desa’s. De stichting tracht haar doel met name te bereiken door het initiëren, begeleiden en financieren van projecten welke vanuit de lokale bevolking zelf komen. De ondersteuning is gericht op structurele hulp, bijvoorbeeld via onderwijs en via inkomen genererende projecten. Dit alles heeft tot nu tot goede resultaten geleid.

De stichting hoopt dan nog jaren door te gaan op deze wijze zodat de mensen zelf kunnen blijven bepalen wat ze willen ontwikkelen en of en hoe ze zich zelf kunnen ontwikkelen.