Traditioneel sparen gaat gewoon nog even door

Geplaatst op: 28 juli 2007 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Aan de hand van rapporten en van telefoongesprekken met ons plaatselijke management horen we steeds meer dat de mensen in de desa Tileng vinden dat de ondersteuning door Tileng goed aanslaat. Vooral het buffelproject werkt zeer positief.

Dit is een eenvoudig voorbeeld van effectieve steun voor een traditioneel gebruik: de buffelbank. Traditioneel sparen boeren in Indonesië niet bij een bank maar via vee. Het werkt zo: een boer verzorgt een of meer buffels van iemand anders (Stichting Tileng). De buffel wordt gedekt en het kalf is het eigendom van de verzorgende boer.

Deze traditionele vorm van kapitaalvermeerdering kost veel tijd. Met steun van buiten, zoals via het buffelproject van Stichting Tileng, kunnen meer boeren meer buffels per persoon verzorgen en om zo hun economische situatie sneller te kunnen verbeteren.

Onlangs heeft de stichting weer een aankoop van 25 sapi’s mogelijk gemaakt.

Om de andere woongemeenschappen van voldoende sapi’s te voorzien zijn er nog minimaal 26 nodig. Men heeft nu zelf meer dan voorheen invloed op de aankoop van de koeien. Dit is voor ons een prettig signaal dat aangeeft dat de mensen er zelf intensief bij betrokken zijn.

Als u dit bijzondere project financieel wilt steunen, meldt u dan aan bij de Stichting Tileng als donateur; of schenk een koe, maak in dat geval een bedrag van 300 euro over o.v.v. “koe”. U doet er veel goeds mee en maakt de levens van de mensen in Tileng rijker.