Scholarships Baturraden

Geplaatst op: 3 augustus 2007 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Zoals u misschien weet,  krijgt Stichting Tileng ook verzoeken uit Indonesië om schoolgeld te betalen voor leerlingen. Het zijn leerlingen die goed kunnen leren, maar die door geldgebrek zouden moeten stoppen. Het gaat ondertussen om acht leerlingen.

Een zestal donateurs heeft de stichting laten weten deze kinderen via de stichting  te ondersteunen. Een geweldig initiatief nietwaar?

De kinderen wonen allemaal in de desa Baturraden; het gaat om Agun Setiono, Dani Nurhidayat, Fendi Jumianto, Leni Nurhasanah, Ridlo Pandu Santosa, Syarif Santosa, Sukini en Susiani Martika Santosa.

De hoogte van de definitieve bijdrage zal nog in overleg met onze lokale vertegenwoordigers worden vastgesteld. Gezien de verslechterde economische situatie in Baturraden, verwachten wij dat de definitieve aanvragen dit jaar hoger zullen liggen dan vorig jaar. De Stichting Tileng zal deze verhogingen voor haar rekening nemen, zodat de bijdrage van de sponsors op € 115 per kind per jaar kan blijven staan.

Als u dit leest en denkt: “Hier wil ik ook wel een bijdrage aan leveren”, neemt u dan contact op met onze penningmeester Cees van der Jagt (vdjagt@tileng.nl). Help ook deze leerlingen. Verbeter de wereld en begin bij de jeugd.