Stichting Tileng ook na 1 januari 2008 aangemerkt als ANBI

Geplaatst op: 21 september 2007 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Sinds 2005 is de Stichting Tileng door de belastingdienst erkent als instelling bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Oftewel in gewoon Nederlands: Wij zijn een erkend goed doel.

Aangezien de wetgeving in deze per 1 januari a.s. wijzigt, heeft ieder goede doel in Nederland opnieuw een aanvraag hiertoe moeten indienen, zo ook dus de Stichting Tileng.

Inmiddels is de Stichting Tileng door de belastingdienst ervan op de hoogte gesteld dat zij ook na 1 januari 2008 aangemerkt wordt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zoals de nieuwe naam luidt.

In de praktijk betekent dit voor u dat schenkingen aan de Stichting Tileng, zowel voor bedrijven als voor particulieren (mits voldaan aan overige voorwaarden), aftrekbaar zijn voor de belasting, zonder dat eerst moet worden aangetoond dat de schenkingen inderdaad naar een goed doel gaan.