Website

Geplaatst op: 19 oktober 2007 · Geplaatst in: Weekendverhalen

De afgelopen tijd is er hard gewerkt om de pagina’s van de website van Stichting Tileng uit te breiden. Deze uitbreiding moest voldoen aan één heel belangrijke eis, namelijk het nog beter informeren van onze sponsors, donateurs en natuurlijk alle mensen die geïnteresseerd zijn in Stichting Tileng.

Op de site vindt u nu 3 nieuwe pagina’s: Rapportages, Financiën en Referenties. Binnenkort zal de pagina Projecten geheel worden vernieuwd. Wij hopen dat deze wijzigingen u beter in staat stellen kennis te nemen van het reilen en zeilen van Stichting Tileng.

Voor alle duidelijkheid attenderen wij er op dat de kosten van de (ver)bouw van onze website geheel door derden worden gefinancierd; met andere woorden: ook hier geen overheadkosten. Alle ontvangen giften en donaties zijn bestemd voor de projecten in Indonesië.

Dus kijk snel naar de nieuwe pagina’s met de aanduiding (nieuw!!!)