Tijd van bezinnen breekt weer aan

Geplaatst op: 2 november 2007 · Geplaatst in: Weekendverhalen

We gaan weer richting de donkere dagen. Over twee maanden zit het jaar er weer op. De tijd van bezinning breekt weer aan. Of je wilt of niet, onbewust denk je terug aan wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd is. Alle ups en downs van het leven passeren dan de revue.

Daarbij komt voor veel bedrijven en particulieren weer een moment om een beslissing te nemen over welk goed doel in 2008 financieel ondersteund zou kunnen worden. Bij het afwegen en het nemen van die beslissing hopen wij dat Stichting Tileng op uw netvlies zal komen te staan.

Waarom, zult u zeggen?

Wanneer u onze stichting financieel zoudt willen ondersteunen, komt die steun direct ten goede aan alle projecten op Midden-Java. We hebben op dit moment een projectportefeuille van 9 plannen, variërend van € 7.000 tot  € 37.000  per project. Het gaat hierbij o.a. om een buffelbankproject, de opleiding van onderwijzeressen, het bouwen en verbouwen van scholen, schoolmeubilair en – materialen, financiële ondersteuning van arme leerlingen, e.d.. Het betreft dus geen noodhulp, maar structurele hulp gericht op het direct (via inkomen gegenereerde projecten), dan wel indirect (via onderwijs) stimuleren van de bevolking om zelf de levenstandaard te verhogen.

Zoals u zult begrijpen kunnen wij onze doelstellingen alleen verwezenlijken met de hulp van anderen. Een kring van vaste donateurs is daarvoor van groot belang. De te volgen procedure is eenvoudig. U kunt uw eventuele bijdrage overmaken op bankrekening 1237.98.965 ten name van Stichting Tileng te Capelle aan den IJssel. Zodra uw eerste bijdrage op onze bankrekening is bijgeschreven, ontvangt u van ons een bevestiging en wordt uw adres opgenomen op de lijst voor het versturen informatieve publicaties.

Wij hopen op uw steun te kunnen rekenen.