Baturraden

Geplaatst op: 14 december 2007 · Geplaatst in: Weekendverhalen

In de afgelopen bestuursvergadering is een tweetal projecten uit Baturraden akkoord bevonden. Deze kunnen dus vanaf nu met financiële steun van onze stichting worden uitgevoerd.

Project “Salariskosten SDN 1 Kemutung 115 leerlingen”: een aanvulling op het salaris voor personeel van een lagere school dat niet volledig wordt betaald door de Indonesische overheid. Het gaat hier om vier leerkrachten en één conciërge.Door het verstrekken van deze aanvulling zullen de betrokken leerkrachten niet min of meer genoodzaakt zijn om nevenwerkzaamheden uit te voeren voor het verkrijgen van een acceptabel inkomen. Op deze wijze kunnen zij zich ten volle wijden aan het geven van onderwijs.

Project “Schoolboeken SDN 2 Karang Tengah 198 leerlingen”:  Financieren van de aanschaf van lesboeken voor een lagere school, zodat zoveel mogelijk leerlingen zelf boeken hebben om uit te leren. Bij een goed resultaat overweegt het bestuur de aanschaf van een tweede tranche boeken te bekostigen.

Onze lokale vertegenwoordigers zijn van beide bestuursbesluiten in kennis gesteld. Het benodigde geld is inmiddels overgemaakt. Tegelijkertijd is gevraagd om zo spoedig mogelijk over de uitvoering van beide projecten rapport uit te brengen.