Projecten in portefeuille

Geplaatst op: 8 februari 2008 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Vanaf nu zal ik ook op deze plaats regelmatig aandacht schenken voor een project uit onze projectenportefeuille.

Om te beginnen wil ik het project “Operationele kosten kleuterscholen desa Tileng” verder toelichten.  Het doel van dit project is om het belang van kleuterscholen duidelijk te maken en om een fonds in het leven te roepen waaruit alle operationele kosten en de salarissen van het onderwijzend personeel voldaan kunnen worden.

De geplande activiteiten bestaan uit een voorlichtingscampagne, de aanschaf van les- en speelmateriaal, de renovatie van een of meerdere gebouwen en de creatie van een operationeel fonds. Dit fonds wordt gevoed met de opbrengst van twee koeien die elke school in beheer kan krijgen, terwijl ook de onderwijzer(es) twee koeien krijgt bij wijze van honorarium. De verdere aanpak is gelijk aan het al bestaande en zeer geslaagde “buffelproject”.

Het project is geslaagd wanneer 90% van de kleuters binnen Tileng naar school gaat, de materialen zijn aangeschaft en het operationele fonds zodanig functioneert dat alle kinderen gratis onderwijs genieten en het personeel elke maand betaald kan worden zonder afhankelijk te zijn van een donateur.

Benodigd bedrag: € 10.500,00