Bekwaamheidstest

Geplaatst op: 7 maart 2008 · Geplaatst in: Weekendverhalen

(Indonesische krant Suara Merdeka) (vertaling: Chris Soebroto)

Onderwijspersoneel heeft bekwaamheidstest nodig.

Kwalitatief goed onderwijs is alleen mogelijk met vakbekwaam personeel. Dat begint al bij de selectie. Zo moet het onderwijzend personeel een onderwijsachtergrond hebben, terwijl er bovendien geen banden zouden moeten bestaan met politieke partijen of andere organisaties. “Zonodig moet onderwijspersoneel een vakproef ondergaan bij een professionele organisatie of een andere bij het onderwijs betrokken stakeholder om corruptie en nepotisme te vermijden”, aldus het schoolhoofd van SD Negeri 2 Karangtengah Baturraden, drs Iksan, die in 2007 eindigde op de eerste plaats bij de verkiezingen van Schoolhoofd van het jaar in Banyumas.

Hij vervolgt dat onderwijzers steeds moeten blijven studeren om niet achterop te raken. Dat geldt voor zowel voor vakkennis en technologie, maar ook voor computervaardigheden. Daarnaast moeten zij ook actief de ontwikkeling van het onderwijs via het internet volgen. “Onderwijzers van basisscholen moeten nog steeds van alles kennen en kunnen. Zij moeten de schooladministratie kunnen voeren en ook de bibliotheek kunnen runnen.”

Buitenlandse toeristen

Iksan vindt dat basisscholen in toeristische gebieden creatief moeten zijn in het beheer van hun faciliteiten en vooral ook samenwerking moeten durven zoeken met andere partijen, omdat de financiële mogelijkheden van de scholen erg beperkt zijn. Hij zegt dat de PMPB (projectmanagement Stichting Tileng, red.) buitenlandse toeristen, vooral uit Nederland, uitnodigt om de dorpsscholen te bezichtigen onder begeleiding van een gids. Het blijkt dat er toeristen zijn die zich geroepen voelen om hulp te verlenen, zoals boeken, computers of een TV.

 

“Stichting Tileng, onder voorzitterschap van Ton Lange, heeft bijvoorbeeld geholpen met de renovatie en herbouw van lokalen van SDN 1 Kemutug Lor Baturraden.”

(zie de projectenpagina op de site, red.)

De heer Achema uit Nederland heeft voor Rp 64 miljoen (€ 5.333 Red.) aan schoolmeubilair geschonken en nog eens Rp 10 miljoen (€ 833 Red.) voor boeken. De vrijwillige onderwijzer Engels van SDN 2 Karangtengah krijgt gedurende een jaar een toeslag van Rp 500.000. Daarnaast heeft Stichting Tileng ook nog een donatie gedaan van Rp 33 miljoen (€ 2.750 Red.) voor lesboeken.

“Daarom moeten wij in samenwerking met het schoolcomité ook projectvoorstellen indienen bij het onderwijsdepartement van Banyumas om de onderwijsfaciliteiten aan te vullen.”

Vervolgens zegt hij, om de saamhorigheid te bevorderen, geven wij een oorkonde aan onderwijzers die goed presteren. Ook moedigen wij de leerlingen aan om actief deel te nemen aan sportwedstrijden en kunstevenementen.

“Goede prestaties zijn erg motiverend voor de leerlingen, onderwijzers en de ouders, die eindelijk meer vertrouwen krijgen in de school.”