Stichting “BERSAMA” / Tileng

Geplaatst op: 21 maart 2008 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Op donderdagavond 28 februari 2008 heeft het bestuur een bezoek gebracht aan Stichting Bersama, een van de eerste ondersteuners van Stichting Tileng.

Het doel van het bezoek was de onderlinge band te versterken en van gedachten te wisselen over de samenwerking in de afgelopen periode. Tevens konden ideeën uitgewisseld worden over de toekomst. Bersama heeft daarbij toegezegd de Stichting Tileng financieel te blijven ondersteunen. Ook wordt bezien hoe wij samen de reizigers nog meer kunnen interesseren voor het werk van Stichting Tileng in Indonesië, onder het motto “Ga op uw Bersamareis ook eens langs de projecten van Stichting Tileng”. Tijdens hun reis kunnen zij kennismaken met het leven in de desa’s en kijken hoe de kinderen daar naar school gaan. Daarbij kunnen projecten getoond worden zoals de (kleuter)scholen, de (nood)woningen en de koeien van het buffelproject.

Dit past volledig in de werkwijze van Stichting “BERSAMA” Nederland – Indonesië.

Door de kleinschaligheid van de Stichting Bersama is het mogelijk zeer flexibel en voordelig reizen te organiseren, waarbij een hoge mate van “maatwerk” gerealiseerd kan worden met betrekking tot wensen, mobiliteit en het te besteden budget.

Het zal u duidelijk zijn dat bij deze wijze van samenwerken het mes aan twee kanten snijdt. De reiziger is er van verzekerd een mooie reis met de Stichting Bersama te maken en men krijgt, indien men dat op prijs stelt, oog en aandacht voor het werk van de Stichting Tileng.