Van bezoek tot Stichting Tileng

Geplaatst op: 11 april 2008 · Geplaatst in: Weekendverhalen

In dit lentenummer 2008 van Archipel staat het volgende:

Het is allemaal begonnen in 1997 met het bezoek van mijn vrouw en mij aan ons pleegkindje Ribut Riyani, toen 5 jaar oud, en haar familie in de dusun Manggung een woongemeenschap in de desa Tileng.

De eerste dag zijn wij onder veel belangstelling van de dorpsgenoten goed doorgekomen. Toen op de grond gaan slapen. Gelukkig duurde de nacht niet zo lang. Die nacht is het idee ontstaan wat te gaan doen voor de mensen uit Manggung.

Tijdens het vertonen van mijn video-opnames van Java werd het idee geboren een stichting op te richten. Een van de toeschouwers was bereid de stichting met mij op te zetten. In juni 2000 was Stichting Tileng een feit.

Wilt u het gehele verhaal lezen kijk dan op de site bij “Nieuwsbrieven” “speciaal”.

Stichting Tileng blijft ervoor zorgen dat de mensen in een aantal desa’s op Java het beter zullen krijgen. Het initiatief voor de projecten ligt bij de lokale bevolking en niet bij de stichting. De financiering van deze lokale projecten is mogelijk met financiële steun die Stichting Tileng ontvangt in de vorm van donaties e.d..

Zodra de eerste financiële middelen binnen zijn, kan een project worden gestart. Met de resultaten van zo’n project kunnen nieuwe sponsors en donateurs worden geworven, waardoor er weer andere projecten kunnen worden gestart.

Zoals u zult begrijpen kunnen wij onze doelstellingen alleen verwezenlijken met de hulp van anderen. Een kring van vaste donateurs is daarvoor van groot belang. Wordt u donateur? www.tileng.nl .