De desa Imogiri

Geplaatst op: 16 mei 2008 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Tijdens de laatste bestuursvergadering zijn de volgende opleveringsrapporten besproken: Huis no.1 Projectrapport TK PKK Nogosari II Nawungan en TK PKK Pucung Kalidadap. Deze projecten, een woning en twee kleuterscholen, zijn gerealiseerd in het kader van de wederopbouw van de desa Imogiri ten gevolge van de aardbeving in 2006. Beiden zijn volgens de standaard procedure gereedgemeld en door het bestuur akkoord bevonden.

Tevens  zijn  besproken een tweetal aanvragen voor de herbouw van de kleuterscholen TK Gejayan en TK Karangtengah. Deze aanvragen zijn in principe akkoord bevonden. Alvorens het groene licht te geven dienen onze vertegenwoordigers in Imogiri eerst duidelijkheid te verschaffen hoe de eigendomsverhouding ligt van de grond waarop de schooltjes worden gebouwd.

Over de aanvraag van een Permanent huis, die gaandeweg de noodwoningen moeten gaan vervangen, zijn wat vraagtekens geplaatst bij de indeling van de plattegrond in relatie tot de manier van wonen in Indonesië. Hierover zijn ook vragen gesteld aan de vertegenwoordigers. Benadrukt wordt dat niet het bestuur, maar de lokale bevolking het laatste woord heeft in de indeling van de plattegrond.

Het zal u duidelijk zijn dat we nog lang niet klaar zijn met de wederopbouw c.q. op orde brengen van Imogiri dat zwaar getroffen is tijdens de aardbeving in 2006. De stichting gaat in ieder geval door met hulpverlening.