Bezoek aan Indonesië

Geplaatst op: 4 juli 2008 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Eind juli vertrek ik weer voor een privé-bezoek aan Indonesië. Naast vakantie vieren en het bezoeken van onze pleeggezinnen zal ik ook als Voorzitter van de Stichting Tileng een bezoek brengen aan de lopende projecten in de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden.

In Tileng zal ik met ons plaatselijk management een bezoek brengen aan de zgn. “Buffelbank” en met de mensen praten hoe het met de organisatie van de bank gaat na het overlijden van de heer (Bapak) Purnomo waarover ik schreef op 29 februari jl..

In Baturraden hoop ik de lagere school te openen. De 3e en volgende fases zijn dan gereed. In de eerste en tweede fase waren 7 lokalen en een lerarenkamer gerealiseerd. Dit project is met instemming van de mensen in Baturraden tijdelijk stopgezet na de aardbeving van mei 2006. Hierdoor kon prioriteit worden gegeven aan de herbouw van de desa Imogiri.

De school is nu volledig afgemaakt. Dit houdt onder meer in de realisatie van nog vier lokalen, de toiletten, het hekwerk voor het schoolplein, de keuken, het laboratorium, een educatieve schooltuin en -plein, schooluitrusting, meubilair, e.d.

De school (voor ruim 115 leerlingen) wordt als een landelijk voorbeeld gezien van hoe, in goede samenwerking tussen de plaatselijke bevolking, de regionale overheid en de Stichting Tileng, tot een goed resultaat gekomen kan worden. Niet alleen de samenwerking wordt als uniek gezien, maar ook de kwaliteit van de nieuwbouw.

Als de stichting voldoende geld ter beschikking heeft, wil ik dan ook het startsein geven voor de renovatie en uitbreiding van de 1-lokalige kleuterschool voor zo’n kleine 30 leerlingen.

In Imogiri ga ik kijken naar de gerealiseerde noodwoningen en kleuterscholen (3 stuks) en naar de in aanbouw zijnde kleuterscholen (2 stuks). Tevens zal ik met het plaatselijke management in overleg gaan voor het realiseren van de eerste (model) permanente woning in Imogiri, die op termijn de na de aardbeving geplaatste noodwoningen moet gaan vervangen.

Bij dit alles zal ook bezien moeten worden hoe er een goed woningverdeelsysteem opgezet kan worden. Het vervangen van de noodwoningen moet natuurlijk niet een soort loterij worden, want dat brengt binnen zo’n gemeenschap alleen maar onrust met zich mee.

Wij houden u zo als gebruikelijk op de hoogte.