Scholarships Baturraden – Imogiri

Geplaatst op: 25 juli 2008 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Met steun van een achttal van onze donateurs betaalt Stichting Tileng het schoolgeld voor leerlingen in zowel de desa Baturraden als Imogiri. Het zijn leerlingen die goed kunnen leren, maar die anders door geldgebrek zouden moeten stoppen.

Het gaat nu om de volgende kinderen: Ribut, Syarif Santosa, Agun Setiono, Leni Nurhasanah, Sukini, Dani Nurhidayat, Fendi Jumianto, Ridlo Pandu Santosa en Susiani Martika Santosa.

In overleg met het plaatselijke management van de stichting zal ik tijdens mijn komende bezoek aan de desa’s de resultaten bekijken van de periode 2007 – 2008 en bezien voor wie er een aanvraag ingediend kan worden voor de periode 2008 – 2009. De aanvraag dient dan wel voorzien te zijn van een rapportage over de afgelopen periode. Zo krijgen de “pleegouders” inzicht in het effect van hun financiële ondersteuning. Ik moet daarbij vertellen dat er ook twee kinderen van een van onze donateurs van hun zakgeld een bijdrage voor een kind leveren. Zij doen dat voor Dani Nurhidayat in Baturraden.

Gezien de verslechterde economische situatie in Baturraden, verwacht ik dat de aanvragen voor 2008 – 2009 hoger zullen liggen dan vorig jaar. De Stichting Tileng zal deze verhoging voorlopig voor haar rekening nemen, zodat de bijdrage van de sponsors op € 115 per kind per jaar kan blijven staan. Enkele donateurs hebben al toegezegd deze verhoging voor hun eigen rekening te nemen.

Als u dit leest en denkt: “Hier wil ik ook wel aan mee doen”, neemt u dan contact op met onze penningmeester Cees van der Jagt (vdjagt@tileng.nl).

Help ook deze leerlingen. Hoe meer mensen hier aan mee doen, des te meer kinderen wij kunnen ondersteunen.

Verbeter de wereld en begin bij de jeugd.