Het was weer bijzonder daar in Indonesië

Geplaatst op: 29 augustus 2008 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Het was weer bijzonder in Indonesië. Zeker ook omdat er twee donateurs van de stichting meereisden naar de projecten.

De mensen, in elke desa, hebben hard gewerkt aan de projecten en er zijn weer bijzonderheden te melden.

Met deze bijdrage wil ik in het kort aangeven hoe de bezoeken aan de desa’s Baturraden, Imogiri en Tileng/Manggung zijn verlopen. De komende tijd kom ik daar met verhaaltjes en beelden, nog verder op terug.

Baturraden

In deze desa heb ik de lagere school in gebruik gegeven door middel van het doorknippen van een lint, het kapot gooien van een kruik met rijst en het zetten van een voetafdruk. Tevens heb ik samen met de Bupati Banyumas (te vergelijken met een commissaris van de provincie) symbolisch de koepel van de school Musola overhandigd aan de directeur. Deze koepel vormt met wat andere werkzaamheden het laatste gedeelte van de bouw. In oktober 2008 is de school dan in zijn geheel gereed. Een prachtig resultaat om trost op te zijn. Zeker als je te horen krijgt dat ze minder kosten hebben gemaakt dan begroot door efficiënter te werken en door financiële/arbeid participatie van de ouders van leerlingen.

Tijdens mijn verblijf in Indonesië heeft de stichting goedkeuring gegeven voor de bouw van een kleuterschool voor 90 leerlingen. Op korte termijn wordt met de bouw gestart, zodat daar a.s. oktober het eerste resultaat te zien is.

Imogiri

In Imogiri zijn na twee jaar nog steeds de gevolgen te zien van de aardbeving van mei 2006. Ook tijdens mijn verblijf was er weer een schok van 5,2 op de schaal van Richter. Je went er niet aan. Ook de mensen daar niet. Bij het minste trillinkje staan ze buiten. Het zal voorlopig wel zo blijven, denk ik.

Het is goed te zien dat de gebouwde noodwoningen aan een behoefte voldoen. Het blijft natuurlijk een noodoplossing. Afgesproken is dat deze maand nog wordt gestart met de bouw van een (model) permanente woning. Zo kan er een goede nacalculatie plaatsvinden en kan er ervaring worden opgedaan. Het is de bedoeling dat er op korte termijn meerdere woningen gebouwd gaan worden.

Van de goedgekeurde plannen van de 5 kleuterscholen kan gemeld worden dat er drie gereed zijn, één in aanbouw en één binnen een maand gereed is en dat daarna aan de vijfde kleuterschool wordt begonnen. Ook hier is goed werk verricht en is er geparticipeerd door de ouders.

Men heeft gevraagd ook hier het scholarship te mogen gaan invoeren naar het voorbeeld in Baturraden. Ze komen daarvoor binnenkort met een aanvraag voor de eerste leerlingen.

Tileng/Manggung

Het loopt geweldig met het “Buffelproject”. Zo goed zelfs dat de mensen in Manggung een 1ste, 2e en 6e prijs hebben gewonnen op een regionale sapi-keuring. Ik kom daar nog een keer op terug als ik de foto’s daarvan heb ontvangen.

Men heeft gevraagd, alvorens te beginnen met de andere 14 woongemeenschappen (dusun), eerst van Manggung een “model-dusun” te mogen maken, die als voorbeeld moet gaan dienen voor de andere. Naast de wijze van organiseren – en het gebruiken van de buffelbank voor sociale doeleinden – wil men een coöperatie opzetten. Dit voor de in- en verkoop van allerlei landbouwproducten. Zo kan het een en ander voor veel lagere kosten gerealiseerd worden. Ze zullen dan ook een aanvraag indienen voor een gebouwtje dat als onderdak moet gaan dienen voor de coöperatie.

Tevens hebben de mensen in Tileng/Manggung tijdens mijn verblijf het geld ontvangen voor de laatste 25 sapi’s voor deze twee dusuns.

In de komende tijd zal ik verslag doen van mijn verblijf in dat prachtige land en bij die fijne mensen. Ook zullen de meegereisde donateurs binnenkort met een weekendverhaal komen, waarin zij ingaan op hun belevenissen.