Imogiri

Geplaatst op: 26 september 2008 · Geplaatst in: Weekendverhalen

In Imogiri zijn na twee jaar nog steeds de gevolgen zichtbaar van de aardbeving in mei 2006. Ook tijdens mijn verblijf afgelopen augustus 2008 was er weer een schok van 5,2 op de schaal van Richter. Je went er niet aan; ook de mensen daar niet. Bij het minste of geringste schokje staan ze buiten. Het zal voorlopig wel zo blijven, denk ik.

Het is goed te zien dat de door de stichting gefinancierde noodwoningen in een behoefte voorzien. Het blijft natuurlijk wel een noodoplossing. Afgesproken is dat in september 2008 al kan worden gestart met de bouw van een (model) permanente woning. Op deze wijze kan er een goede nacalculatie plaatsvinden en kan er ervaring worden opgedaan voor de bouw van meerdere permanente woningen, waarvoor naar verwachting over niet al te lange tijd aan aanvraag bij de stichting zal worden ingediend.

Van de goedgekeurde plannen van de 5 kleuterscholen kan gemeld worden dat er drie gereed zijn, er één in aanbouw is en dat er in oktober 2008 één zal worden opgeleverd. Daarna zal er worden begonnen met de vijfde kleuterschool. Ook hier is goed werk verricht, niet in de laatste plaats vanwege de participatie van de ouders van de leerlingen.

Tijdens mijn verblijf in Imogiri ben ik gevraagd of ook zij, net als in Baturraden, een aanvraag kunnen indienen voor de financiering van een aantal scholarships. Uiteraard heb ik dat aangemoedigd. Ik verwacht dan ook op korte termijn een aanvraag voor de eerste leerlingen.