Tileng/Manggung

Geplaatst op: 31 oktober 2008 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Het loopt geweldig met het “Buffelproject”, zo goed zelfs dat de mensen in Manggung een 1ste, 2e en 6e prijs hebben gewonnen op een regionale sapi-keuring.

Men heeft gevraagd, alvorens te beginnen met de andere 14 woongemeenschappen (dusun), eerst van Manggung een “model-dusun” te mogen maken, die als voorbeeld moet gaan dienen voor de andere woongemeenschappen. Naast de wijze van organiseren – en het gebruiken van de buffelbank voor sociale doeleinden – wil men een coöperatie opzetten. Dit voor de in- en verkoop van allerlei landbouwproducten. Op deze manier kunnen lagere kosten gerealiseerd worden. Er is inmiddels een aanvraag ingediend voor een gebouwtje dat als onderdak voor de coöperatie is bestemd.

Tevens hebben de mensen in Tileng/Manggung tijdens mijn verblijf in augustus jl. het geld ontvangen voor de laatste 25 sapi’s voor deze twee dusuns.