Bezoek aan Indonesië (deel 2) – Tileng

Geplaatst op: 21 november 2008 · Geplaatst in: Weekendverhalen

In Tileng kunnen de projecten worden verdeeld in 2 categorieën: kleuterscholen en de buffelbank.

Het eerste project van de Stichting Tileng was de bouw van een kleuterschool in Tileng. Deze kleuterschool is later door ons opgeknapt en staat nu op de lijst om een tweede opknapbeurt te krijgen. Dit als bewijs dat ook wij moeten leren. Wanneer bij de bouw van een school gekozen wordt voor snelle en goedkope bouw, zal een sneller en duurder onderhoud noodzakelijk zijn. Bij latere projecten is dan ook gekozen voor een iets duurzamere bouw.

Verder staan nog 2 kleuterscholen in Tileng, waarvan 1 op de nominatie voor een complete renovatie. Ook deze school is al eerder door ons beperkt opgeknapt, maar nu echt aan een grote beurt toe.

Hoewel het bezoek aan de kleuterscholen een goede indruk geeft van wat we willen, kan het niet anders, dan dat de meeste aandacht in Tileng uitgaat naar een van onze “succesnummers”, de buffelbank. Bij eerdere bezoeken werden de sapi’s vaak samengedreven op het dorpsplein, voor een goed overzicht en om telling mogelijk te maken. Dit keer hadden wij verzocht dat niet te doen, zodat wij de sapi’s tijdens wandelingen en met brommers in hun normale leefomgeving konden zien. Dat was een onvergetelijke ervaring. Overal staan koeien; eerste generatie, tweede generatie en zelfs al een derde generatie. Overal kom je mensen tegen die trots zijn op hun vee en ze verzorgen of het familie is. En dan bedoel ik niet alleen de eerder door ons gemelde prijswinnaars, maar echt iedereen. En dat alles in een adembenemend landschap. Een voorrecht om te mogen zien.

Tot slot van ons bezoek aan Tileng hebben we aandacht besteed aan het plan om in de dusun (deelgemeente) Manggung (als voorbeeld voor de overige dusuns) een corporatie op te zetten Deze kan dan niet alleen de gemeenschappelijke belangen van de gemeenschap op gebied van de veeteelt behartigen, maar ook op het gebied van landbouw, visserij en eventueel andere inkomstenbronnen. Het enthousiasme hiervoor is groot en in overleg met de bewoners is dan ook, vooruitlopend op onze goedkeuring van het project, al een stuk land voor het coöperatiegebouw uitgezocht.