Regen, dreigende aardverschuivingen

Geplaatst op: 20 februari 2009 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Onlangs ontvingen wij een krantenbericht over de aardverschuivingen in het district Bulu die tijdens de regentijd steeds vaker voorkomen. Ook in de desa’s Tileng. De bevolking neemt daar traditionele maatregelen tegen. Die bestaan uit plaatsing van bamboe, om de aarde te verankeren. Het is een goed middel zegt het dorpshoofd. Het enige nadeel is dat de bamboe snel wegrot.

Het dorpshoofd van Senggang verklaart dat het risico van aardverschuivingen in Tileng en Panggah erg groot is. Er hebben sinds 2007 al een paar aardverschuivingen plaatsgevonden. Toen ging dat in Tileng ten koste van 7 woningen. Op dit moment lopen in Tileng 65 gezinnen en in Panggah 32 gezinnen het risico van een aardverschuiving.

De problemen met de aardverschuivingen zijn duidelijk een gevolg van de klimaatverandering. Ze komen op steeds grotere schaal voor en in steeds meer gebieden. De klimaatverandering gaat in Indonesië gepaard met meer regen in de regentijd en meer droogte in de droge tijd. Bovendien komen er de laatste jaren steeds vaker miniwervelstormen voor. Yogyakarta werd vorig jaar minstens twee keer door zo’n storm getroffen. De materiële schade is altijd aanzienlijk, omdat de kwaliteit van de gebouwen niet op dit natuurverschijnsel is berekend.

De ontbossing verergert de hogere regenval. De overstromingen die daarvan weer het gevolg zijn, worden elk jaar talrijker. De kranten in Indonesië schrijven er dagelijks over, maar de berichten zijn niet interessant genoeg voor de internationale pers, tenzij de tolweg naar de luchthaven in Jakarta een poos onbegaanbaar is.

De grotere wervelstormen die gewoonlijk een baan volgen over de Filippijnen, Japan en Noord Australië, worden sterker en komen dichterbij Indonesië. Het gevolg daarvan is dat de zeegang, vooral in de regentijd, vaak wekenlang te hoog is voor de traditionele schepen en boten. De ramp met de toch niet zo kleine veerboot twee weken geleden, die aan meer dan 200 mensen het leven kostte, is het gevolg van die hoge golven. Sindsdien zijn er nog meer schepen vergaan, maar ook dat nieuws haalt de krant niet.

Door dit bericht hebben zal de voorzitter tijdens zijn verblijf in Indonesië inventariseren wat er in ons werkgebied op dit terrein aan de hand is en in overleg met onze vertegenwoordigers ter plaatse bezien wat voor maatregelen er dienen te worden getroffen. Of voor de uitvoering van de noodzakelijke maatregelen een speciale actie opgezet dient te worden om de benodigde financiële middelen binnen te krijgen kan de stichting nu nog niet overzien.

We houden u op de hoogte. Maar mocht u alvast willen doneren dan nodigen wij daar van harte voor uit.