Scholarships

Geplaatst op: 19 juni 2009 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Brief Syarif 2009Zoals u misschien weet,  krijgt Stichting Tileng ook verzoeken uit Indonesië om schoolgeld te betalen voor leerlingen. Het gaat om leerlingen die goed kunnen leren, maar die anders door geldgebrek van hun ouders zouden moeten stoppen. Om dat te voorkomen ondersteunt een aantal donateurs deze kinderen financieel.

Ondanks de ook in Indonesië verslechterde economische situatie zijn de kosten per kind in 2009 op hetzelfde niveau, namelijk ongeveer € 200. Wanneer iemand een leerling ook financieel wil ondersteunen, maar slechts een lager bedrag kan of wil betalen, zal Stichting Tileng het verschil voor haar rekening nemen. De stichting hanteert daarbij als minimum bijdrage een bedrag van € 115 per leerling per jaar.

De afgelopen weken hebben we een aantal rapportages ontvangen over de vorderingen en rapportcijfers van de betrokken leerlingen. Sommige leerlingen schrijven een persoonlijk briefje, zoals de brief van Syarif; de vertaling staat hieronder.

 

 

 

Sarif_Santosa alle“Meneer Ton, met ons gaat het goed en ik hoop dat ook voor u. Meneer Ton, ik ben overgegaan naar klas 8 van SMP N1 in Sukaraja, Banyumas. In het eerste semester van de 7e klas was ik op 7 na de beste leerling, in het tweede semester werd ik de op 6 na beste leerling.

Mijn school is favoriet bij veel mensen en daarom zitten er hier gemiddeld erg knappe kinderen op school.

Meneer Ton, het spaarboekje dat eerst op naam stond van meneer Iksan staat inmiddels op mijn naam met rekeningnummer 31101-01-011957-53-3 van de dorpsspaarbank van BRI in Baturraden.  Ik heb Rp 400.000 (€ 28,57) opgenomen voor het schoolreisje naar Jakarta. Het saldo is Rp. 241.800 (€ 17,27).

Meneer Ton, ik dank u hartelijk voor de hulp die ik heb gebruikt om studiespullen te kopen, zoals een tas, een fiets, schoenen, boeken. Deze hulp komt heel goed van pas. Ik zal de hulp van Stichting Tileng zo goed mogelijk gebruiken voor mijn studie. Ik hoop dat Stichting Tileng nog bereid is mij verder te helpen en dat uw goedheid God’s zegen heeft.

Tot zover mijn brief.

Hartelijke groet,

Syarif”

 

Als u ook een leerling financieel wilt ondersteunen, neemt u dan s.v.p. contact op met onze penningmeester Cees van der Jagt (vdjagt@tileng.nl).