Brief

Geplaatst op: 5 juni 2009 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Kami mengucapkan “ Selamat Ulang Tahun”, 11 Mei 2009, semoga panjang umur dan sukses selalu, kami sangat berterima kasih atas bantuan renovasi sekolah yang telah diberikan oleh Tileng Belanda. Anak-anak SDN 2 Pamijen, masyarakat orang tua murid, komite sekolah, dan guru sangat senang.

Dari pihak desa sudah memberikan sebuah pohon Sengon untuk pembangunan SDN 2 Pamijen, begitu juga masyarakat berpartisipasi memberikan pohon bamboo. Renovasi akan dimulai pada hari kamis, 28 Mei 2009. Semoga bantuan dari Tileng lancar dan mendapatkan donator yang banyak.

Kepala Sekolah SDN 2 Pamijen,

Drs. Iksan

To Mr  Ton, in Nederland

We say ” Happy Birthday” 11 May 2009, longevity hopefully and always successful, we very compliment of aid school renovate which have been given by Tileng Nederland. Children of Pamijen 2 State Elementary School, society, student’s parent, school committee, teacher, very happy.

From village have given a Sengon tree for the development of Pamijen 2 State Elementary School, so society also have participated to contribute bamboo tree. Renovate will start on Thursday, 28 May 2009. Hopefully aid of fluent Tileng and get which many donator.

Headmaster Pamijen 2 State Elementary School,

Drs. Iksan

Voor mijnheer Ton, in Nederland,

Wij wensen u “Hartelijk Gefeliciteerd”, 11 mei 2009, nog vele jaren en veel succes. Wij zijn erg dankbaar voor de hulp bij de schoolrenovatie die wij via Tileng Nederland hebben gekregen. De kinderen van SDN 2 Pamijen, de bevolking en de ouders van de leerlingen, het schoolcomité en de onderwijzers zijn er heel blij mee.

De gemeente heeft ons een boom gegeven voor de bouw van de Openbare Basisschool 2 Pamijen en de bevolking doneert bamboe. De renovatie gaat donderdag 28 mei 2009 van start. Wij hopen dat de hulp van Tileng goed verloopt en dat er veel donateurs bij zullen komen.

Schoolhoofd Lagereschool 2 Pamijen,

Drs. Iksan