Veehouderij

Geplaatst op: 10 juli 2009 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Bij een van mijn laatste bezoeken in Indonesië heb ik samen met mijn vrouw en twee trouwe donateurs van de stichting een bezoek gebracht aan een oud-Hollandse monumentale veehouderij in Baturraden. Ter plaatse wordt beweerd dat deze nog van een Hollandse familie is, maar de familie in kwestie bestrijdt dat. We zijn overigens de eerste buitenlanders die na de onafhankelijkheid van Indonesië een bezoek aan deze veehouderij mogen brengen.

Na ons bezoek is het contact tussen de huidige directeur van de veehouderij en de Hollandse familie weer op gang gebracht. Zo is men van plan de veehouderij, inclusief het oude gastenverblijf,  te restaureren. Het geheel zou dan, zij het in beperkte mate, kunnen worden opengesteld voor toeristen. In samenwerking met Stichting Tileng zal er worden bekeken of het de moeite waard is om toeristische rondleidingen te gaan organiseren.

De eenmaal gerestaureerde veehouderij zal als educatief centrum voor de kinderen uit Baturraden en omgeving kunnen dienen; veel van deze kinderen weten niet beter dan dat de melk in de fabriek wordt gemaakt. Als de “nieuwe” veehouderij eenmaal weer draait, is het de bedoeling dat het project “schoolmelk” van start kan gaan.

Zoals u ongetwijfeld weet, financiert de Stichting Tileng de “buffelbank” in Manggung. Ons bezoek aan de veehouderij heeft ertoe geleid, dat onze vertegenwoordigers in Baturraden als ook die in Imogiri overwegen om een buffelbank op te zetten. Over de actuele ontwikkelingen op dit vlak zullen wij u op de hoogte houden.