De wetenschap dat het goed terecht komt

Geplaatst op: 20 november 2009 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Rond de feestdagen sturen veel bedrijven een geschenk naar hun relaties, ook steeds meer in de vorm van een donatie aan een goed doel, in plaats van bijvoorbeeld een fles wijn.

Wij hopen dat meer bedrijven tot deze inspiratie komen en aan het einde van dit jaar een dergelijke actie op touw willen zetten voor Stichting Tileng. Daarbij is het van belang te weten dat ook bedrijven die onderworpen zijn aan de heffing van de vennootschapsbelasting kunnen profiteren van het feit dat Stichting Tileng is aangemerkt als een ANBI. Voor dergelijke bedrijven geldt, dat zij die giften volledig kunnen aftrekken van hun fiscale winst:

– voorzover deze meer bedragen dan € 227 per kalenderjaar; én

– indien de totale gift niet meer bedraagt dan 10 procent van de fiscale winst.

Wij hopen dat u bij uw zoektocht naar een goed doel zult denken aan Stichting Tileng.

Op deze manier steunt u de mensen in de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden, waar de stichting voor staat in de wetenschap dat het goed terecht komt.