Verlenging ANBI-status

Geplaatst op: 27 november 2009 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Per 1 januari 2010 zijn er nieuwe voorwaarden voor  verlenging van de ANBI-status door de Belastingdienst van kracht. Om voor verlenging in aanmerking te komen mogen bestuursleden in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld voor het aanzetten tot haat, het aanzetten tot geweld of het gebruik van geweld. Daarnaast moet de stichting zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen  nut. Omdat Stichting Tileng aan beide voorwaarden voldoet, kunt u er vrijwel zeker van zijn dat de ANBI-status in 2010 zal worden verlengd. Wanneer dat daadwerkelijk het geval is, zal dat op de website worden vermeld.

Met het oog op de toekomst hebben we een vernieuwde versie van het Beleidsplan voor 2010 – 2011 op de website gezet. Daarin kunt u lezen waarvoor Stichting Tileng zich zal blijven inzetten en ook op welke manier.