Jaarverslag

Geplaatst op: 5 februari 2010 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Zoals u ongetwijfeld weet, hecht Stichting Tileng veel waarde aan het tijdig en uitgebreid informeren van haar donateurs en andere belangstellenden over de gang van zaken rondom te activiteiten van de stichting. Iedereen die een financiële bijdrage levert aan ons werk heeft er recht op om te weten wat er met hun geld gebeurt. De meest directe en efficiënte wijze van rapporteren is via de website en in (digitale) nieuwsbrieven. Voor een totaaloverzicht zijn echter ook de volledige jaarverslagen van belang, inclusief de (daarin begrepen) financiële jaarrekeningen.

Uiteraard geeft Stichting Tileng ook elk jaar een jaarverslag uit. Sinds 2006 verzoeken wij Ernst & Young Accountants deze verslagen te voorzien van een beoordelingsverklaring. Uiteraard komen er ook voor de werkzaamheden van de accountant geen kosten ten laste van de stichting.

Het jaarverslag 2009 is inmiddels gereed en is ter beoordeling voorgelegd aan de accountants.

Het jaarverslag 2009, zoals dat aan de accountants is voorgelegd, is – evenals de verslagen van voorgaande jaren – te bekijken op www.tileng.nl via de pagina “Jaarverslag”.