Estafette project huizen bouwen in Imogiri Indonesië

Geplaatst op: 5 maart 2010 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Na de dramatische aardbeving in mei 2006, waarbij veel huizen van de bewoners totaal onbewoonbaar zijn geworden, heeft Stichting Tileng in samenspraak met de getroffen bewoners in eerste instantie een kleine 30 noodwoningen gefinancierd. In 2009 is begonnen met een aanvullend project: het bouwen van permanente woningen. Inmiddels zijn er al 4 opgeleverd. Maar, we gaan door. In totaal moeten er nog 10 woningen worden gebouwd.

Stichting Tileng financiert een nieuw te bouwen huis voor 100%. Het huis blijft eigendom van de stichting en wordt aan de bewoners verhuurd voor een bedrag naar draagkracht. Het is niet toegestaan dat gebruikte materialen door de bewoners worden verhandeld; daar tekenen ze ook voor. Dergelijke huisvesting draagt er toe bij, dat de mensen zich volledig kunnen richten op werk en inkomen. Ze hebben immers een kopzorg minder, zodat ze hun gezin kunnen onderhouden en hun kinderen redelijk onbezorgd naar school kunnen gaan. Als er op termijn voldoende huurpenningen zijn binnengekomen, levert dat de financiële basis voor de bouw van een ander, nieuw huis.

Afhankelijk van de koers van de Indonesische Rupia bedragen de kosten van één stenen huis vrij opgeleverd ruim  € 6.550. Onze stichting heeft ervoor gekozen om pas aan de realisatie van een volgend  huis te beginnen als er in Nederland voldoende financiële middelen aanwezig zijn.

Daarom starten we de “Estafette Woningbouw Imogiri”. Zie de wedstrijdthermometer op www.tileng.nl