Afgelasting Benefiet 2010: helaas, maar waar

Geplaatst op: 27 augustus 2010 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Zoals u wellicht weet stond op 18 september onze jaarlijkse Benefiet op het programma; dit jaar vooral in het teken van ons tienjarig bestaan. Helaas hebben wij echter moeten besluiten om deze benefietdag niet door te laten gaan. Met pijn in het hart natuurlijk, maar het was de enige juiste beslissing. Het probleem zit hem voornamelijk in het vinden van sponsors die garant kunnen en willen staan voor de kosten van de Benefiet. Dit is juist zo belangrijk omdat wij niets van de donaties die de stichting ontvangt willen gebruiken voor het organiseren van een dergelijke dag. Dat zou in strijd zijn met de werkwijze van Stichting Tileng, namelijk de overheadkosten tot het kleinste minimum te beperken, zodat 99% van de donaties naar projecten in Indonesië gaat. Daarnaast heeft ook een aantal artiesten aangegeven toch niet van de partij te kunnen zijn op de betreffende dag.

Wij willen de sponsors en de artiesten die wél toegezegd hadden de Benefiet van Stichting Tileng te steunen hartelijk bedanken voor hun loyaliteit en trouw.
Onze blik is gericht op de toekomst. We rekenen erop dat we over twee en een half jaar in staat zijn stil te staan bij een – wederom – bijzonder moment, namelijk: het 12,5 jarig bestaan van de stichting. In de tussentijd blijven we doen wat we altijd doen: de desa’s in Indonesië steunen. We hopen van ganser harte dat u dat ook zult blijven doen. En bij deze alvast een oproep: mocht u, naast uw steun aan Stichting Tileng, ook ons jubileum over twee en een half jaar willen ondersteunen –  op welke manier dan ook –  dan horen wij dit graag!