Schilderijen te koop

Geplaatst op: 22 april 2011 · Geplaatst in: Weekendverhalen

schilderijen totaal 360

Het is van de leerlingen een van de manieren om hun dank over te brengen  voor wat de stichting met behulp van sponsors en donateurs in Nederland mogelijk hebben gemaakt.

Uly Amalia Sari, een leerlinge van de 5e klas van ‘Pamijen 2’ zei onder andere: “Onze school is  veranderd. We hebben weer een veilig gevoel en de vloer van onze klas is niet meer vies. We voelen ons zo gelukkig. En vol enthousiasme kunnen we aan onze studie werken.”

Ik vind het van belang nog eens te herhalen, dat deze lagere school en andere scholen niet herbouwd hadden kunnen worden zonder de steun van  sponsors en donateurs en met de geweldige inzet en participatie van de mensen uit Baturraden zelf. Immers, die inzet en participatie is van groot belang om de projecten de projecten te laten zijn van de bewoners zelf.

De stichting verkoopt de schilderijen aan de hoogste bieder met een ondergrens van € 50,- per stuk. Maak uw bod bekend via info@tileng.nl en wij nemen contact met u op.

Stel de kinderen van de lagere school niet teleur. Doen!