Jaarrekening 2010

Geplaatst op: 19 mei 2011 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Reeds enige tijd zijn de cijfers over 2010 van Stichting Tileng te vinden op de pagina ‘Financiën’ op onze site. Op de pagina ‘Jaarverslag’ is inmiddels ook de jaarrekening te vinden. Deze jaarrekening is nog niet voorzien van de samenstellingsverklaring van onze accountant. Aangezien deze werkzaamheden pro deo geschieden vindt dit plaats zodra de drukke periode van jaarafsluitingen achter de rug is.

Dat neemt niet weg dat de boodschap van de jaarrekening duidelijk is. Ook wij ondervinden de nadelen van de financiële crisis. Wanneer men de buikriem moet aanhalen zijn donaties aan goede doelen vaak het eerste slachtoffer. Het gevolg van dit alles is dat de in 2010 binnengekomen fondsen het laagste niveau laten zien sinds 2004. In 2010 zijn dan ook geen nieuwe projecten gestart.

Is dan alles kommer en kwel? Nee, natuurlijk niet. Er is nog steeds voldoende om trots op te zijn:

  • Onze trouwe groep van vaste donateurs heeft ons in staat gesteld om ook in 2010 alle doorlopende projecten te kunnen voortzetten. Wij kunnen niet voldoende benadrukken hoe belangrijk zij voor ons zijn.
  • In 2011 kondigt zich een voorzichtig herstel aan. Reeds begin mei bereikten wij het niveau aan ontvangen bedragen van heel 2010.
  • En niet te vergeten: Ook in 2010 is er door onze mensen op Java weer heel goed werk verricht, zoals de gedurende het jaar gereedgekomen lagere school.

 Maar u begrijpt, wij willen meer. Wij willen niet alleen in 2011 weer nieuwe projecten starten, maar ook de ‘schade’ van 2010 inhalen. U kunt ons daar bij helpen.

Vergeet ook niet de jaarrekening te lezen. Het op de hoogte houden van onze donateurs van het wel en wee van de stichting is een van onze pijlers.